Program

 

XIX Konferencja Naukowa

„Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.”

Toruń 4-5.10.2022 r.

 

4.10.2022 (wtorek)

 

15:00-16:00

Rejestracja uczestników (Hotel Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18)

16:00

Powitanie gości: prof. Roman Kołacz

 

Uroczyste otwarcie konferencji - JM Rektor UMK – prof. dr hab. Andrzej Sokala

Główny Lekarz Weterynarii - Paweł Niemczuk

 

SESJA I

Przewodniczący: Prof. Jędrzej M. Jaśkowski - Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK i Wojciech Młynarek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy

 

16:30-16:55

Paweł Niemczuk (Główny Lekarz Weterynarii) - „Wyniki kontroli weterynaryjnej dobrostanu w fermach zwierząt futerkowych w Polsce w latach 2016-2021.”| „Animal welfare inspection in fur farms in Poland in 2016-2021 - results”

16:55-17:20

Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski) - „Czy zwierzęta umierają, czy zdychają?”

17:20-17:45

Radosław Ratajszczak (Endangered Primate Rescue Centre - EPRC, Wietnam ) –“Ochrona ginących gatunków, a działania na rzecz ochrony zwierząt w tym szczególnie ich dobrostanu – podobieństwa i różnice”.| “Protection of endangered species and animal protection activities with focus on animal welfare – similarities and differences”

 

                                   

17:45-18:15

Jerzy Sawka (Wrocławski Tor Wyścigów Konnych) – „Dobrostan koni wyścigowych.| „Welfare of racehorses”

 

18:15-18:30

Pytania i dyskusja

18:30-19:00

Koncert

19:30-23:00

Uroczysta kolacja

 

 

5.10.2022 (środa)

 

 

SESJA II

 

Przewodniczący: Jarosław Sobolewski – Prodziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, Andrzej Żarnecki – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu.

8:30-9:05

Prof. Jarosław Całka (UWM Olsztyn) - „Wpływ diety wegańskiej , wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka”.| „Vegan, vegetarian and omnitarian diets and their impact on the development and functioning of the human body”

9:05-9:30

Ks. Prof. Andrzej Szostek (UMCS) - "Człowiek wobec zwierząt: chrześcijańskie inspiracje".| „Man toward animals: christian inspirations„

9:30-9:55

Eimear Theresa Mc Loughlin (Department of Animal Welfare, Aarhus University) –“Pig Welfare Inspections in Europe: animal welfare as animal protection “.| „Inspekcja dobrostanu świń w Europie: dobrostan zwierząt jako ochrona zwierząt”

9:55-10:20

Prof. Zygmunt Pejsak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kraków) – „Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu, sposobem na istotne ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń”.| „Ensuring a high level of animal welfare as a way to significantly reduce the use of antibiotics in pig production”

10:20-10:45

Pol Llonch Obiols (Farm Animal Welfare Education Centre, UAB Barcelona ) - „The era of precision livestock farming: a new paradigm to monitor animal welfare”| “Era precyzyjnej hodowli zwierząt: nowy paradygmat monitorowania dobrostanu zwierząt”

10:45-11:15

Przerwa kawowa

SESJA III

Przewodniczący: Piotr Zdralewicz – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku, Maciej Prost - Zachodnio-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie.           

 

11:15-11:40

Romuald Zabielski , Joanna  Zarzyńska. (SGGW Warszawa) – „Mięso in vitro – z deszczu pod rynnę?”| “In vitro meat - from the frying pan into the fire?”

 

11:40-12:05

Prof. Tadeusz Kaleta (SGGW Warszawa) - „Dobrostan zwierząt dziko żyjących - projekt XXI wieku".| „Wild animal welfare – 21st century project”

 

 

12:05-12:30

dr hab. Przemysław Cwynar (UPWr Wrocław) - „Aktualne prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczące dobrostanu zwierząt”.| „Current work of European Food Safety Authority on animal welfare”

12:30-13:00

Roman Kołacz (UMK Toruń) – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji .

13:00

Lunch

 

Konferencja w Toruniu